หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 
     

 
อย0023.5/ว16551 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  [ 19 ก.ย. 2562 ]    
 
อย0023.5/ว16552 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรราการส่งเสริมการขยายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 19 ก.ย. 2562 ]    
 
อย 0023.4/ว 16521 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 19 ก.ย. 2562 ]    
 
อย 0023.2/ว 598 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของฐานข้อมูลข้าราชการ/พนักงานครูของแต่ละแห่งเกี่ยวกับเลขที่ตำแหน่งครู  [ 19 ก.ย. 2562 ]    
 
อย 0023.2/ว 16455 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ งวดที่ ๔ เพ่ิมเติม  [ 19 ก.ย. 2562 ]    
 
อย 0023.2/ว 16455 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ งวดที่ ๔ เพ่ิมเติม  [ 19 ก.ย. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 988
     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 9 ก.พ. 2558
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player